24 กุมภาพันธ์ 2562 ห่วงเหนือ-อีสานค่าฝุ่นยังเกินมาตรฐาน

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/politics/695033

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ในพื้นที่กทม.และปริมณฑล ปริมาณ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานเล็กน้อยเกือบทุกพื้นที่ มีค่าฝุ่นละออง 13-32 มคก./ลบ.โดยปริมาณฝุ่นละอองยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีถึงดีมาก สำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 1. คพ. และ กทม. ติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง และรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง 2.หน่วยงานอื่นๆ และ 5 จังหวัดปริมณฑลยังคงติดตาม เฝ้าระวัง และดำเนินการตามมาตรการของหน่วยงานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อควบคุมปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน ทั้งนี้คาดการณ์สถานการณ์จากแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณ PM2.5 ของคพ. คาดว่าในวันพรุ่งนี้ (25 ก.พ.) ปริมาณ PM2.5 มีแนวโน้มลดลง ประกอบกับการดำเนินมาตรการเพื่อลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่างๆ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง จะช่วยให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลงได้ ขณะที่สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพอากาศปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 56 – 123 มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม.) PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 43 – 87 มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) โดยจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ 70 มคก./ลบ.ม. ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 62 มคก./ลบ.ม. จังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง 87 มคก./ลบ.ม. ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ 58 มคก./ลบ.ม. ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ 77 มคก./ลบ.ม. ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ 73 มคก./ลบ.ม. จังหวัดลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน 66 มคก./ลบ.ม. จังหวัดน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน 65 มคก./ลบ.ม. จังหวัดแพร่ ตำบลนาจักร 65 มคก./ลบ.ม. จังหวัดพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา 78 มคก./ลบ.ม. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 65 มคก./ลบ.ม. ด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น 70 มคก./ลบ.ม. จังหวัดเลย ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย 53 มคก.ลบ./